Preskočiť opakujúce sa navigačné odkazy

Stano Michalovič

Date of birth: 25.3.1962
Residence: Malacky, Záhorácka 1937/73
GPS (latitude, longitude):
format DMS: 48°26'21.16"N, 17°00'44.16"E
format DMM: 48°26.353'N, 17°0.736'E
format DD: 48.439212°N, 17.012267°E
(google format: 48.439212,17.012267)


C o n t a c t s:
Mobil:
+421 (0) 948 812024 (O2)
+421 (0) 903 690258 (Telekom)
        +421 (0) 948 912024 (O2)
        +421 (0) 951 010362 (4KA)
Mail:
stano@michalovic.net
         stanislav.michalovic@gmail.com
Web:
https://www.michalovic.net

Email me...

stano@michalovic.net

Hobbies

 • šport, turistika
 • tvorba a strih videozáznamov
 • športová štatistika (volejbal, beach volejbal, atletické viacboje)
 • úprava, programovanie a správa web stránky
 • záhradkárstvo & správcovstvo záhrad (záhrady v Jakubove)
 • GPS (zemepisná šírka, zemepisná dľžka):
  formát DMS: 48°24'43.23"N, 16°54'56.77"E
  formát DMM: 48°24.721'N, 16°54.946'E
  formát DD: 48.412009°N, 16.915770°E (google formát: 48.412009,16.915770)

Curiculum Vitae
Education

Professional structured CV

    Od r.1990 sa venujem informačným technológiam na rôznych pracovných pozíciach v oblasti riadenia a správy IT (správca siete, programátor, ved.odd. IT, systémový administrátor, riaditeľ IT, učiteľ programovania).

 • štúdium na USI VŠDS v Žiline (r.1995-1997, Ústav súdneho inžinierstva)
  záverečná skúška
 • štúdium na EF SVŠT v Bratislave (r.1981-1986)
  štátna záverečná skúška
 • štúdium na SPŠE v Bratislave (r.1977-1981)
  maturitná skúška

Expertise

    V rámci pracovnej praxe som nadobudol odborné vedomosti z viacerých IT oblastí, ktoré heslovite uvediem nižšie.
SPRÁVA WIN SERVEROV
- inštalácia servera, nastavenie parametrov, optimalizácia, nastavenie bezpečnosti
- active directory (bezpečnostná politika - definovanie prístupov a práv, ...)
- tvorba a parametrizácia scriptov (MS Script Host 2.0) pre správu centrálneho backup systému a centrálnu správu ....

SPRÁVA SQL SERVEROV
- inštalácia servera, nastavenie parametrov, optimalizácia, nastavenie bezpečnosti
- vytváranie, údržba, backup, restore a optimalizácia databáz
- tvorba a parametrizácia SQL procedúr
- návrh a "napĺňanie" OLAP databáz (agregácia zdrojov pomocou vytvorených procedúr)  

SPRÁVA LAN
- návrh a správa LAN infraštruktúry (aktívne a pasívne prvky siete)
- nastavenie parametrov aktívnych prvkov siete

SPRÁVA mailservera MS Exchange
- správa a parametrizácia mailservera, nastavenie bezpečnostných politík 
- návrh a realizácia štruktúry mailových účtov a skupín
- správa užívateľských účtov

SPRÁVA WEB stránky
- návrh, programovanie a správa web stránky pomocou sw MS Visual WEB Developer 2010 + MS SQL 2019

SPRÁVA WIN pracovných staníc
- inštalácia PC, nastavenie parametrov, optimalizácia, nastavenie bezpečnosti
- inštalácia a nastavenie užívateľského sw
- pripojenia do LAN

SPRÁVA licenčnej politiky spoločnosti

UŽÍVATEĽSKÉ zručnosti
MS Office (Excell, Word, Power Point)
expert v programovaní makier v Exceli pomocou VBA (Visual Basic for Applications)
+ iný bežný sw (grafický, multimediálny, ...)